prof. dr hab. Wojciech Dajczak

wojciech.dajczak@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor

Jednostka: Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

Dyżur

wtorek 13.00 – 14.00 MS TEAMS
piątek 10.30 – 11.30 MS TEAMS

(Bieżące informacje o zmianach względem stałych godzin dyżurów podawane są na stronie Katedry rzym.amu.edu.pl)