prof. UAM dr hab. Przemysław Krzywoszyński

przemyslaw.krzywoszynski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej

Dyżur

wtorek 13:30-14:30 MS Teams
czwartek 11:00-12:00 p. 109 CI

Seminarium magisterskie

wtorek 16:45-18:15 p. 109 CI