prof. UAM dr hab. Jerzy W. Ochmański

jerzy.witold.ochmanski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej 

Dyżur

Wtorek 12:00 – 13:00, MS Teams

Czwartek 13:30 – 14:30, s.102 CI