prof. UAM dr hab. Jerzy W. Ochmański

jerzy.witold.ochmanski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej 

Dyżur

  • Wtorek 12-13 – teams
  • Czwartek 13.30-14.30 s102 CI.