Biuro Pracowni:


pokój nr 202, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4233,
bazie@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Pracownicy Pracowni
Badania naukowe prowadzone w Pracowni

Praktyka i teoria ustrojów politycznych, prawa państw cywilizacji euro-atlantyckiej.

Współpraca

Współpraca ma charakter indywidualny. Brak jest kolektywnych (zespołowych) inicjatyw współpracy.

Strona Intranetowa Pracowni