FreeSpeechPoznan – edycja I

Sprawozdania medialne z I edycji Międzynarodowej Konferencji „ W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” na WPiA UAM

  1. Videorelacja: vimeo.com/160376937
  2. Fotorelacja: vimeo.com/159593476
  3. Reportaż: www.youtube.com/watch?v=TGvmOV5sLG0
  4. Wywiad w Concordia Design: www.youtube.com/watch?v=NbBDWamG8uc
  5. Materiał zamieszczony w 184 odc. „Z życia Uniwersytetu” (od. 3 min. 48 sek.): www.usf.amu.edu.pl/filmoteka/z-ycia-uniwersytetu/z-ycia-uniwersytetu-odcinek-184

Dnia 10 marca 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” zorganizowana przez Katedrę Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii WPiA UAM.

Wydarzenia towarzyszące konferencji

W dniach poprzedzających konferencję naukową, odbyło się kilka wydarzeń towarzyszących. 7 marca 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM miały miejsce przeznaczone dla studentów warsztaty pt. Jeszcze wolność słowa czy już mowa nienawiści ? prowadzone przez prawników praktyków zajmujących się problemem hate speech. 

8 marca 2016 roku w budynku Concordii Design odbył się otwarty dla publiczności panel dyskusyjny pt. Śmierć, dziewczyna i cenzura. O granicach wolności wypowiedzi artystycznej. Zaproszenie do dyskusji przyjęli: Piotr Rudzki – kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu, Marek Wasilewski – profesor w Katedrze Intermediów Uniwersytetu Artystycznego Poznań, Jakub Dąbrowski – doktor w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej ASP w Warszawie, Ewa Łowżył – artystka i działaczka społeczna oraz Michał Urbańczyk – doktor w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii WPiA UAM. Dyskusję moderowała Agnieszka Gulczyńska.  

Ponadto na wydziale odbyły się dyskusje w ramach spotkań Studenckiego Koła Naukowego „Ius et Politica”.

Miarą sukcesu konferencji jest fakt, iż w dniach 23-24.03.2017 roku planowana jest jej druga edycja.

baner FreeSpeechPoznań

Jaka jest rola swobody wypowiedzi w porządku prawnym demokracji liberalnej? Jak rozwiązać konflikt wolności słowa z innymi uprawnieniami i wartościami chronionymi przez prawo? Odpowiedziom na te (jakże aktualne!) pytania będzie poświęcona II edycja Międzynarodowej Konferencji pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swój udział potwierdzili najbardziej prominentni badacze wolności słowa w Polsce (w tym byli sędziowie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego). Ponadto gościć będziemy licznych prelegentów z zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Egiptu, Ukrainy i Cypru.

Samej konferencji towarzyszyć będą również inne wydarzenia, jak przeznaczone dla studentów warsztaty oraz otwarty dla publiczności panel dyskusyjny. 

plakat II edycji 2

Wydarzenie towarzyszące II Międzynarodowej Konferencji „ W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” na WPiA UAM – konkurs „Debaty o wolności słowa. Między prawem a odpowiedzialnością”

plakat II edycji 3

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu wykładów przeprowadzonych przez wykładowców WPiA UAM, na których młodzież z wybranych szkół ogólnokształcących zapozna się z podstawowymi problemami związanymi z tematyką wolności słowa i jej granic. Jednocześnie wytypowane przez poszczególne szkoły zespoły zmierzą się ze sobą w ramach cyklu debat oksfordzkich, zaś zwycięska drużyna zostanie wyłoniona przez jury konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem objęła posłanka do Parlamentu Europejskiego dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pisali o Nas:

http://filozofuj.eu/filozofuj-obejmuje-patronat-nad-konferencja-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolnosci-slowa/

http://www.otwarta.org/w-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolnosci-slowa-konferencja-pod-patronatem-otwartej/

http://poznan.elsa.org.pl/miedzynarodowa-konferencja-w-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolnosci-slowa/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mi%C4%99dzynarodowa-konferencj-%E2%80%9Ew-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolno%C5%9Bci-s%C5%82owa%E2%80%9D-pozna%C5%84

https://www.poznan.oirp.pl/aktualnosci/2016/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-w-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolnosci-slowa-10-03-2016-r-poznan

http://knpp-sapere-aude.blogspot.com/2016/03/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-w.html

http://www.concordiadesign.pl/pl/dla-kazdego/wydarzenia/smierc-dziewczyna-i-cenzura-o-granicach-wolnosci-wypowiedzi-artystycznej

https://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/content-wpia-student/291873-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-w-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolnosci-slowa

http://www.sprawnik.pl/artykuly,10222,26895,w-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolnosci-slowa

Piszą o Nas:

http://filozofuj.eu/ii-edycja-konferencji-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolnosci-slowa-poznaniu/

http://www.bazakonferencji.pl/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ii-miedzynarodowa-konferencja-w-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolnosci-slowa

http://www.umww.pl/2017011313414321-ii-miedzynarodowa-konferencja-w-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolnosci-slowa

http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia/854375/w-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolnosci-slowa