FreeSpeechPoznan – edycja II

Link do materiałów informacyjnych: https://tinyurl.com/hkoupv4

Wydział Prawa i Administracji UAM ma zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową konferencję pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która odbędzie się w dniach 23-24 marca br. (w godz. 9.00-18.50) w auli Zygmunta Ziembińskiego Collegium Iuridicum Novum WPiA UAM w Poznaniu. 

Konferencja otwarta jest dla publiczności i skierowana do szerokiego grona odbiorców. Referaty będą wygłaszane w j. polskim i angielskim, a całość konferencji będzie tłumaczona symultanicznie.

II edycja konferencji to kolejne spotkanie przedstawicieli nauk prawnych, społecznych i humanistycznych oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętą problematyką swobody wypowiedzi i jej granic. Zeszłoroczna edycja, mająca miejsce 10 marca 2016 roku przyciągnęła ponad 250 osób i zakończyła się dużym sukcesem (strona I edycji). 

W czasie tegorocznych obrad w 7 sesjach plenarnych ponad 40 prelegentów dyskutować będzie m.in. nad zagadnieniami wolności w cyberprzestrzeni, granic swobody artystycznej, obrazy uczuć religijnych, mowy nienawiści czy roli mediów elektronicznych w czasie arabskiej wiosny i ukraińskiego Euromajdanu. 

Piszą o nas:

WPROST online

Tygodnik Przegląd online

Filozofuj!

Program konferencji:

Dzień I

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników 

9.00 – 9.20 Uroczyste otwarcie konferencji 

9.20 – 11.10 Sesja plenarna nr 1 Między cenzurą a swobodą

1. 9.25-9.40  prof. Jacek Sobczak (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Polska)

 • Cenzura polityczna wobec satyry i karykatury. Doświadczenia europejskie II poł. XIX wieku. Perspektywa europejska. Przyczynek do walki o wolność słowa

2. 9.40-9.55  prof. Wiesław Wacławczyk (UMK, Polska)

 • Starogreckie korzenie idei wolności słowa w kulturze Zachodu 

3. 9.55-10.10 dr hab. Maria Gołda-Sobczak (UAM, Polska) 

 • Walka o wolność ekspresji w przekazach ikonograficznych w dobie reformacji 

4. 10.10-10.25 dr Ksenia Kakareko (UW, Polska)

 • Radziecka cenzura wobec satyry i karykatury. Wolność ekspresji w okowach

5. 10.25-10.40 dr Karolina Polasik-Wrzosek (UAM, Polska)

 • Wolność słowa jako mit kulturowy. Od Patiomkinowskiej wioski do Putinowskiej Rosji

6. 10.40-11.20 Pytania i dyskusja

11.20 – 11.40 przerwa kawowa

11.40 – 13.40 Sesja plenarna nr 2 Wolność w cyberprzestrzeni 

1. 11.45-12.00 prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (UwB, NSA, Polska)

 • Prawo do ochrony prywatności informacyjnej i danych osobowych w cyberprzestrzeni

2. 12.00-12.15 dr Paresh Kathrani (Uniwersytet Westminster, Wielka Brytania)

 • „Hello…But you’re not human…?” Exploring the Possibility of Robot Free Speech Rights in the Future

3. 12.15-12.30 dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska (UAM, Polska)

 • Swoboda „linkowania”? Prawo publicznego komunikowania utworu w kontekście zasady wolności wypowiedzi

4. 12.30-12.45 dr Bartosz Hordecki (UAM, Polska)

 • Lawrence Lessig wobec anglosaskich wzorców rozumienia pojęcia wolność ekspresji 

5. 12.45-13.00 Dorota Głowacka (WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

 • Internetowe archiwa prasy – źródło wiedzy o przeszłości czy zagrożenie dla prywatności? Analiza praktyki wydawców i sądów krajowych w zakresie blokowania archiwalnych materiałów w sieci w świetle standardów międzynarodowych

6. 13.00-13.40  Pytania i dyskusja

7. 13.40-14.00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie dla licealistów „Debaty o wolności słowa. Między prawem a odpowiedzialnością” 

14.00-14.40 przerwa obiadowa 

14.40 – 16.40 Sesja plenarna nr 3 Między sztuką a religią

1. 14.45-15.00 dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska (Instytut Nauk Prawnych PAN)

 • Obowiązki państwa w zakresie gwarantowania wolności ekspresji artystycznej – perspektywa europejska 

2. 15.00-15.15 dr Ewa Tuora-Schwierskott, LL.M. (Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy) 

 • Wolność słowa w świetle wypowiedzi o charakterze religijnym w Niemczech i USA

3. 15.15-15.25 dr Sean Davidson (Uniwersytet Północnej Karoliny, USA, Uniwersytet    Karola w Pradze, Czechy)

 • Reconciling free religion issues in families 

4. 15.25-15.40 Dominika Błaszak (KN „Ius et Politica” UAM, Polska)

 • Kiedy sztuka staje się przestępstwem? Rozważania o pograniczu wolności artystycznej

5. 15.40-15.55 dr Anna Demenko (UAM, Polska)

 • Jak rozpoznać „wypowiedź” gdy się ją widzi?

6. 15.55-16.10 prof. Enrique Badimon (Uniwersytet Katolicki Wincentego Męczennika w Walencji, Hiszpania)

7. 16.10-16.40  Pytania i dyskusja

16.40-16.00 przerwa kawowa

17.00-18.50 Sesja plenarna nr 4 Mowa nienawiści, mowa pogardy

1. 17.05-17.20 Joanna Szymańska (Article19, NGO)

 • Identyfiing hate speech and how effectively counter it, while protecting the right to freedom of expression and equality

2. 17.20-17.35 dr Aristotelis Constantinides (Uniwersytet Cypryjski, Fundacja Kalliopi Koufa dla Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka, Cypr)

 • Hate speech in international law

3. 17.35-17.50 dr hab. Justyn Piskorski (UAM, Polska) 

 • Ideologiczne aspekty zwalczania mowy nienawiści 

4. 17.50 – 18.05 dr Gárdos-Orosz Fruzsina (Center for Social Sciences HAS – Hungarian Academy of Sciences, National University of Public Service, Budapest, Węgry)  

 • Constitutional struggles concerning the regulation of hate speech in Hungary

5. 18.05-18.20 dr Michał Urbańczyk (UAM, Polska)

 • Wolność od cenzury czy wolność do nienawiści? Uwagi o wartościach leżących u podstaw definiowania mowy nienawiści

6. 18.20-18.50  Pytania i dyskusja

18.50 – zakończenie I dnia obrad

Dzień II

9:00-11:00 Sesja plenarna nr 5 … Sprawiedliwość dla wszystkich 

1. 9.05-9.20  prof. Anja Mihr (Willy Brandt School of Public Policy University of Erfurt, Niemcy)

 • Cyber justice or the balance between freedom and security in the internet 

2. 9.20-9.35 prof. Ireneusz Kamiński (UJ, Polska Akademia Nauk, Polska)

 • Swoboda wypowiedzi a zachowanie powagi i bezstronności wymiaru sprawiedliwości 

3. 9.35-9.50  prof. A.L.B. Colombi Ciacchi (University of Groningen, Groningen Centre for Law and Governance, Holandia)

 • The Judicial Protection of Freedom of Expression in Private Litigations

4. 9.50-10.05  prof. Jacek Skrzydło (UŁ, Polska)

 • Swoboda wypowiedzi a finansowanie kampanii wyborczych 

5. 10.05-10.20 dr Karolina Podstawa (UŁ, Polska)

 • Freedom of expression and experimentalist governance in the EU and beyond 

6. 10.20-11.00 Pytania i dyskusja

11.00-11.20 przerwa kawowa

11.20-13.30 Sesja plenarna nr 6  Ewolucja – transformacja – rewolucja 

1. 11.25-11.40 dr Laura Koba (UJ, Polska)

 • Od Mysiej do Strasburga. Idea wolności słowa w Polsce w okresie transformacji ustrojowej

2. 11.40-11.55 Mohamed Sakr (Arab Organization for Public Relations and Popular Diplomacy – „Ambasador of the year 2016”)

 • Dare to say NO

3. 11.55-12.10 dr Yevhenii Horlov (Krzemeńczucki Uniwersytet Narodowy im. Mykhaiła Ostrohradskowa, Ukraina)

 • Wolnośc słowa na Ukrainie po rewolucji „godności” 

4. 12.10-12.25 dr Samanta Kowalska (UAM, Polska)

 • Wolność słowa w obliczu terroryzmu

5. 12.25-12.40 Łukasz Bartosik & Magda Bętkowska (SSA the American Law Society UAM, Polska)

 • Freedom of speech in the American libertarian thought

6. 12.40-12.55 Marcin Kozik (KL Law Ltd., Wlk. Brytania)

7. 12.55-13.30 Pytania i dyskusja

13.30-14.30 przerwa obiadowa 

14.30 – 16.15 Sesja plenarna nr 7 Prawo jednostki, grupy czy mniejszości?

1. 14.35-14.50 dr Wojciech Mojski (UMCS, Polska)

 • Paradoksy ustrojowe ochrony wolności słowa we współczesnych demokratycznych państwach prawnych 

2. 14.50-15.05 dr Łukasz Chojniak (UW, Warszawa)

 • Ograniczenie wolności wypowiedzi przedstawicieli niektórych zawodów prawniczych

3. 15.05-15.20 dr Artur Biłgorajski (UŚ, Polska)

 • Wolność słowa radnego i jej granice. Kilka uwag teoretycznych i praktycznych

4. 15.20-15.35 dr Elżbieta Kuzborska (ekspert Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie)

 • Wolność wypowiedzi w kontekście praw mniejszości narodowych

4. 15.35-16.15  Pytania i dyskusja

16.15-16.35 przerwa kawowa

16.35-18.40 Ekspercki panel dyskusyjny

Wolność słowa w praktyce wykonywania zawodów prawniczych

(we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką)

Zaproszenie do dyskusji przyjęli:

18.40-19.00 Zakończenie konferencji 


Członkowie Komitetu Organizacyjnego