prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

andrzej.gulczynski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego 

Dyżur

poniedziałek 11.30 – 13.30 MS TEAMS