prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

andrzej.gulczynski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego 

Dyżur

poniedziałki 11:30-12:30 w pok. 101 Colleium Iuridicum 

wtorki 12:00-13:00 MS Teams 

Z powodu wyjazdu służbowego nie będe pełnił dużuru dnia 24 października