dr Karolina Kiejnich-Kruk

Pracownik badawczy

karolina.kiejnich@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Postępowania Karnego

Dyżur w semestrze letnim:

czwartki, g. 14.45-15.45, w sali 4.12 CIN

 

Realizacja projektu badawczego pt. „Improving the application of the presumption of innocence when applying electronic evidence”, finansowanego przez Komisję Europejską, numer umowy 101056685

Akronim: INNOCENT

Facebook

Twitter

LinkedIn 

 

Realizacja projektu badawczego pt. „Reducing the excessive usage of pre-trial detention via harmonisation & support to alternatives”, finansowanego przez Komisję Europejską, numer umowy 101090815

Akronim: RELEASE

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube