prof. dr hab. Robert Zawłocki

robert.zawlocki@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor

Jednostka: Zakład Prawa Karnego

W roku akademickim 2023/2024 Prof. dr hab. Robert Zawłocki przebywa na urlopie naukowym.