Biuro Zakładu:

pokój 119 A ul. Św Marcin 90
tel. (061) 829-4293
pr.karne@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.30 – 15.30.

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie
 • prawo karne
 • międzynarodowe i europejskie prawo karne
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • podstawy kryminalizacji
 • prawo karne a ochrona zdrowia
 • prawo penalne ochrony środowiska naturalnego
 • karnoprawna ochrona dziedzictwa kulturowego
 • prawnokarna ochrona wolności wypowiedzi
 • prawo karne a prawa człowieka
 • kompensacja szkód wyrządzonych przestępstwami
 • konfiskata rozszerzona
 • ochrona ofiar przestępstw
 • penalna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 • umiędzynarodowienie kształcenia w zakresie prawoznawstwa
 • kryminologia
 • penalna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 • umiędzynarodowienie kształcenia w zakresie prawoznawstwa
 • kryminologia
Współpraca
 • wykłady gościnne dla studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • wykłady dla aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu
Strona Intranetowa Zakładu