Udział doktorantki mgr Anety Fraser w Szkole Letniej dot. międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w UNODC w Wiedniu

3 lipca 2024

Z radością informujemy, że doktorantka Zakładu Prawa Karnego naszego Wydziału, mgr Aneta Fraser, została zakwalifikowana, spośród kandydatów z całego świata, do wzięcia udziału w Szkole Letniej dot. międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) w Wiedniu. Co za tym idzie, Pani Magister miała okazję uczestniczyć w 2-tygodniowym programie poświęconym kwestiom związanym z implementacją Konwencji z Palermo, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. Dalsze omawiane zagadnienia obejmowały m.in. analizę obszarów działalności INTERPOL-u, a także stojących przed nim wyzwań związanych z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, bronią i narkotykami. Wśród pozostałych uczestniczących znaleźli się studenci z prestiżowych uczelni zagranicznych, takich jak John Jay College of Criminal Justice (Stany Zjednoczone), University College London (Wielka Brytania), University of Glasgow (Wielka Brytania), University of Bath (Wielka Brytania), Università degli Studi di Milano (Włochy), Università degli Studi di Trento (Włochy), Monash University (Australia).