Monografia „Nowe technologie. Wyzwania i perspektywy dla prawa karnego” pod redakcją prof. Justyna Piskorskiego i Magdaleny Błaszczak

29 września 2023

Nakładem wydawnictwa ArchaeGraph ukazała się publikacja „Nowe technologie. Wyzwania i perspektywy dla prawa karnego” pod redakcją prof. UAM dr. hab. Justyna Piskorskiego i mgr Magdaleny Błaszczak z Zakładu Prawa Karnego WPiA UAM.

Monografia stanowi pokłosie indywidualnego projektu badawczego mgr Magdaleny Błaszczak „Prawnokarne aspekty technologii noszonej”, nad którym opiekę merytoryczną sprawował prof. UAM dr hab. Justyn Piskorski. Natomiast recenzję naukową sporządziła dr hab. Marta Romańczuk-Grącka z Katedry Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń WPiA UWM.

„W niniejszej publikacji zaproponowaliśmy autorom podjęcie zmierzenia się z rozmaitymi zagadnieniami jakie towarzyszą rozwojowi nowych technologii. Przyjęliśmy podział pracy na dwa fragmenty. W pierwszym umieściliśmy te problemy, które stanowią wyzwania dla już obowiązującego prawa karnego. W drugim fragmencie znalazły się natomiast te kwestie, które powoli wprawdzie wchodzą już w obszar regulacji prawnych, ale prognozować można ich znaczny rozwój, jak np. sztucznej inteligencji czy wykorzystania nowych narzędzi identyfikacji” – czytamy w Przedmowie.

Wersja papierowa dostępna będzie wkrótce w Bibliotekach (Uniwersyteckiej oraz wydziałowej). Wersja elektroniczna dostępna jest po zeskanowaniu kodu QR. Otwarty dostęp zapewnił Instytut De Republica.