Rekrutacja na Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej

29 września 2023

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej oferują atrakcyjną, bogatą ofertę programową obejmującą szczegółową, praktyczną wiedzę z zakresu polityki zagranicznej, służby zagranicznej, dyplomacji, prawa dyplomatycznego i konsularnego, prawa organizacji międzynarodowych oraz dyplomacji samorządowej. Program zajęć obejmuje również problematykę protokołu dyplomatycznego i negocjacji międzynarodowych.
Program Studiów realizowany jest przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, dyplomatów z dużym doświadczeniem w polskiej służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych oraz samorządowców i praktyków uczestniczących w realizacji współpracy międzynarodowej.

Informacje na temat Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie: https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-sluzby-zagranicznej-i-miedzynarodowej/

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 61 829 41 00 oraz mailowo ps@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!