Rekrutacja:

Limit miejsc:

Czas trwania:

Koszt studiów:

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej pozwalają nie tylko zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, ale także zgłębić tajniki funkcjonowania dyplomacji państw i organizacji międzynarodowych, poznać reguły protokołu dyplomatycznego, czy dowiedzieć się, jak prowadzić skuteczne negocjacje międzynarodowe.

Profil uczestnika

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej skierowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, planujących podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej) jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Studia są skierowane także do pracowników oraz osób planujących podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach polskich oraz koncernach międzynarodowych.

Zobacz wywiad z dr Natalią Buchowską dotyczący Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej w „Poranku WTK” – Świat dyplomacji otwarty na Poznań

Co zyskujesz?

Program studiów obejmuje 120 godzin zajęć pozwalających nie tylko zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, ale także zgłębić tajniki funkcjonowania dyplomacji państw i organizacji międzynarodowych, poznać reguły protokołu dyplomatycznego, czy dowiedzieć się, jak prowadzić skuteczne negocjacje międzynarodowe.

Dla zainteresowanych słuchaczy i absolwentów Studiów możliwość odbycia praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP na zasadach określonych przez Ministerstwo. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.msz.gov.pl

Zobacz pełny program studiów

Organizacja nauki

Kadra

Wykładowcy z WPiA UAM:

Wykładowcami Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej są zarówno wybitni praktycy jak i doświadczeni nauczyciele akademiccy, a wśród nich m. in.: prof. UAM dr hab. Boubacar Sidi Diallo, prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski, , prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka, dr Natalia Cwicinskaja


Wykładowcy zewnętrzni:

Remigiusz A. Henczel – Ambasador tytularny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM. Był Ambasadorem – Stałym Przedstawicielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Pracował również w Administracji ONZ w Kosowie (UNMIK). Były Przewodniczący Rady Praw Człowieka ONZ.

Janusz  Niesyto – Emerytowany ambasador tytularny RP,  były długoletni urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Były ambasador ad personam, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dyrektor Gabinetu trzech ministrów spraw zagranicznych RP. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Szwajcarii i Liechtensteinie (2005 – 2007) oraz w Finlandii (2011 – 2015).

Tadeusz Zwiefka – Poseł i były poseł do Parlamentu Europejskiego, prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM. Był jednym z najaktywniejszych polskich europosłów, a za swoją pracę w Komisji Prawnej był dwukrotnie nominowany do prestiżowej nagrody Posła Roku brukselskiego czasopisma The Parliament Magazine.

Rekrutacja

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków.

Instrukcja dla kandydatów