Umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UAM a Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu

29 września 2023

W dniu 28 września 2023 r. podpisano w Biurze Rektora umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu (https://www.uni-heidelberg.de/en/study/all-subjects/law) oraz Wydziałem Prawa i Administracji UAM. Porozumienie określa wspólne cele i dążenia we współpracy akademickiej, w tym wymianę pracowników naukowych, realizację projektów badawczych oraz wzbogacanie oferty zajęć dydaktycznych. Zawarcie współpracy na poziomie Wydziałów wynika z obopólnej chęci oficjalnego sformalizowania wieloletnich, owocnych kontaktów naukowych pomiędzy obiema jednostkami. Umowa została podpisana przez Jej Magnificencję prof. Bogumiłę Kaniewską i Dziekana prof. Tomasza Nieboraka oraz reprezentujących Uniwersytet w Heidelbergu Prorektora ds. współpracy międzynarodowej prof. Marca-Philippe Wellera i Prodziekana Wydziału Prawa w Heidelbergu Prof. Christopha Kerna.

Uniwersytet w Heidelbergu to najstarszy niemiecki uniwersytet, zaliczany do czołówki światowej uczelni wyższych (55. miejsce w rankingu szanghajskim z 2023 r.). Wydział Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu jest w jednym z wiodących wydziałów prawniczych w Niemczech i plasuje się wśród najlepszych wydziałów prawa w Unii Europejskiej.