Kierownik Zakładu: 
Biuro Zakładu:


pokój 119 A ul. Św Marcin 90
tel. (061) 829-4293,
kpk.uam@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.30 – 15.30.

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Zakład prowadzi badania naukowe w dziedzinach prawa karnego procesowego, a także postępowania karnego międzynarodowego, postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania karnego w sprawach gospodarczych, postępowania wykonawczego, postępowania dyscyplinarnego, międzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego.

Badania naukowe dotyczą zasad polskiego procesu karnego jego konstytucyjnych oraz teoretycznych podstaw, m.in. przesłanek procesowych, czynności konwencjonalnych, nadużyć procesowych, środków naprawczych oraz możliwości wdrożenia rozwiązań konsensualnych i kompensacyjnych. Zakład odpowiada na bieżące nurty europejskiej nauki prawa, analizuje zagadnienia współpracy międzynarodowej i unijnej w sprawach karnych oraz wyzwania procesu karnego przyszłości np. ochrona danych osobowych, praktyka stosowania środków zapobiegawczych, procesowe konsekwencje działań sztucznej inteligencji.

Badania są wykorzystywane w celu popularyzowania nauki. Zakład jest wydawcą serii Poznańskich Seminariów Karnistycznych oraz organizatorem projektu „12 lekcji o Konstytucji”, który prowadzi we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Współpraca

Zakład współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi z Europy i świata w ramach wizyt studyjnych oraz prowadzonych badań naukowych lub grantów (uniwersytety w Gandawie, Budapeszcie, Frankfurcie nad Odrą, Lizbonie, Syracuse). Jego pracownicy angażują się także w międzynarodową współpracę dydaktyczną.
Dodatkową działalnością jest także współpraca z radami zawodów prawniczych (m.in. Wielkopolska Izba Adwokacka, Naczelna Rada Adwokacka) oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym np. Wielkopolski Klub Kapitału.

Strona Intranetowa Zakładu