mgr Michał Wawrzyńczak

michal.wawrzynczak@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Zakład Postępowania Karnego 

Dyżur

Środa 8:30-9:30, sala 106 CI

Piątek 10:30-11:30, sala 4.15 CIN