mgr Michał Wawrzyńczak

michal.wawrzynczak@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Zakład Postępowania Karnego 

Dyżur

Konsultacje indywidualne odbywają się na MS Teams po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.