mgr Olga Byndiu

olga.byndiu@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

Dyżur

Dyżury pracowników i doktorantów w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w formie spotkań za pośrednictwem platformy MS Teams (dyżur w formie tradycyjnej możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu spotkania)