dr Izabela Schiffauer

Pracownik badawczy

izabela.schiffauer@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Realizacja projektu badawczego pt. „Należyta staranność przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka – studium implementacji w prawie krajowym”, finansowanego przez NCN, numer umowy 2021/41/B/HS5/01557