dr Joanna Kruszyńska-Kola

joanna.kruszynska@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

Dyżur

poniedziałki, godz. 11:15-12:00 (online – MS TEAMS, po uprzednim zgłoszeniu)

wtorki, godz. 11:00-11:30 (p. 101 CI)