Nekrolog

2 lutego 2022

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 29 stycznia 2022 r. zmarł w wieku 87 lat

Prof. dr hab. Eugeniusz Kunze

Emerytowany Profesor Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Długoletni pracownik Zakładu Prawa Karnego UAM,
wielce zasłużony dla rozwoju badań
w zakresie prawa karnego.
Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów prawa i kadry naukowej.
Odszedł od nas Uczony o wielkim autorytecie,
Człowiek wielkiej wiedzy i kultury.
Wyróżniony nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
za działalność naukową. Wielokrotnie nagradzany przez Rektora UAM
za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Odznaczony za zasługi dla województwa leszczyńskiego.

Wraz ze śmiercią Pana Profesora
nauka polska i społeczność Uniwersytetu poniosły wielką stratę.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i społeczność Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Msza św. żałobna odbędzie się 8 lutego o godz. 12.00
w Kościele Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej 97 w Poznaniu.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 13.50
na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu