Porozumienie o współpracy pomiędzy WPiA UAM w Poznaniu i Polską Agencją Nadzoru Audytowego

4 lutego 2022

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 3 lutego 2022 r. podpisane zostało przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu – prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka i Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – Pana Marcina Obronieckiego porozumienie o współpracy, dotyczące wspierania wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie celów stawianych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przez prawodawcę. W szczególności w zakresie dbałości o bezpieczeństwo inwestorów i obrotu gospodarczego poprzez realizację nadzoru nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Planowana współpraca stwarza możliwości wdrożenia w praktyce efektów prowadzonych na Wydziale badań. Strony porozumienia ustaliły, iż w najbliższym czasie opracowany zostanie przez pracowników Wydziału m. in. sposób powiązania procedur kontroli z nowymi procesami wprowadzonymi przez ustawę o e-doręczeniach. Współpraca otwiera również szanse dla studentów, którzy realizować będą praktyki i staże, czerpiąc z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia kadr Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.