Dr Igor Nestoruk o edukacji prawnej w „Radiu Nowy Świat”

11 lutego 2022

Wramach krótkiego materiału reporterskiego autorstwa Pani redaktor Dobrochny Surmy (https://nowyswiat.online/ludzie-radia/dobrochna-surma/), reporterki Radia Nowy Świat (https://nowyswiat.online/), głos ekspercki zabrał Pan dr Igor B. Nestoruk, adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego.

Tematem wiodącym materiału dotyczącego problemu edukacji prawnej Polaków było pytanie: Czy Polacy czytają umowy? Z badania nt. „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021” przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych wynika bowiem, iż ¾ osób deklaruje, że czyta lub przynajmniej stara się czytać zapisy w umowach. Materiał reporterski został wyemitowany w dniu 9 lutego 2022 r. na antenie Radia Nowy Świat w paśmie porannym „Nowy Świt”. Zachęcamy do zapoznania się z kopią materiału programu.