Biuro Zakładu:


pokój nr 202, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4233,
bazie@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Pracownicy Zakładu
Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Badania Zakładu, jedynego tego typu w Polsce, koncentrują się na szeroko rozumianych problemach przemian w organizacji, ustroju i zadaniach państwa od czasów najdawniejszych po współczesność. Przedmiotem badań jest zarówno sfera prawa publicznego, państwowego, z konstytucjami włącznie jak i wymiar gospodarczo – społeczny życia państwowego ze skarbowością włącznie. Badania prowadzone przez Zakład obejmują także wymiar sprawiedliwości i organa ochrony prawnej, a więc sferę gwarantowanych praw i wolności jednostki. Stąd też obecna intensywnie w profilu badawczym Zakładu refleksja nad dziejami administracji, korpusu urzędniczego i rozwojem biurokratyzmu. Odrębnym polem badań Zakładu pozostaje prawo wyznaniowe i stosunki państwo – Kościół w ujęciu tak historycznym jak i współczesnym.

Strona Intranetowa Zakładu