Kierownik Zakładu
Biuro Zakładu:


pokój nr 317, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4213
prawogos@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Badania w zakresie prawa energetycznego (w tym problematyka liberalizacji sektora gazu ziemnego oraz prawnych regulacji wykorzystania wodoru), prawo odnawialnych źródeł energii (OZE), publiczne prawo medyczne (systemy opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze), publiczne prawo hazardowe (organizacja gier hazardowych), publiczne prawo transportowe (transport kolejowy, transport lotniczy, transport zbiorowy), prawo prowadzenia polityki rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego planowania i programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, funduszy unijnych i pomocy publicznej), prawne aspekty stosowania nowoczesnych technologii w zarządzaniu publicznym (m.in.: telemedycyna, e-zdrowie, planowanie systemu zaspokajania potrzeb zdrowotnych, rozwój elektromobilności), publicznoprawne aspekty Jednolitego Rynku Cyfrowego, badania z zakresu ogólnego Publicznego Prawa Gospodarczego (w tym na temat zasad, wartości, pograniczem prawa publicznego i prawa prywatnego), problematyka podejmowania i prowadzeniem działalności gospodarczej z uwzględnieniem działalności podmiotów publicznych, sądowa kontrola działań organów administracji gospodarczej, formy prowadzenia gospodarki komunalnej i zasady jej finansowania, ochrona konkurencji i konsumentów (z uwzględnieniem publicznoprawnej ochrony tzw. „frankowiczów”), gospodarka łowiecka, gospodarka wodna, problematyka prawnych ram koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ, w tym gospodarka odpadami), prawne formy wspierania budownictwa mieszkaniowego.

Współpraca

Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu – udział w pracach Komisji Wydział Prawa Uniwersytetu w Bolonii, Włochy (Dipartimento di Scienze Giuridich, Universita di Bologna); Instytut Spraw Publicznych Kleinmana (University of Pennsylvania, Kleinman Center for Energy Policy, Filadelfia, USA); Instytut Spraw Publicznych Jamesa Bakera, Centrum Studiów Energetycznych (Center for Energy Studies, at Rice University’s James A. Baker III Institute for Public Policy in Houston (USA); Centrum Prawa i Polityki Energetycznej, Paliwowej i Górniczej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet w Dundee, Szkocja, Wielka Brytania (University of Dundee; The Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law & Policy; School of Social Sciences); Wydział Prawa, Uniwersytet w Bergen, Bergen, Norwegia (Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen); Katedra Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Segedynie (Szegedi Tudományegyetem), Węgry; Charkowski Narodowy Uniwersytet Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба); International Graduate School of Business and Management, Instytut Zarządzania Przemysłem, Ekonomii i Handlu, Uniwersytet Politechniczny im. Piotra Wielkiego w Petersburgu (Federacja Rosyjska); Murmański Państwowy Uniwersytet Techniczny (Мурманский государственный технический университет, МГТУ); Murmański Arktyczny Państwowy Uniwersytet (Мурманский арктический государственный университет); Uniwersytet San Pablo w Madrycie (Universidad San Pablo-CEU, CEU), Hiszpania; Uniwersytet w Alicante, Hiszpania; Instytut Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu; Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie; Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza; Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; delegatura UOKiK w Poznaniu; delegatura URE w Poznaniu; samorząd województwa wielkopolskiego; samorząd powiatu poznańskiego; samorząd powiatu gnieźnieńskiego; miasto i gmina Śmigiel; gmina Powidz; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu; Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań; Krajowy Zasób Nieruchomości w Warszawie; Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. w Poznaniu.

Strona Intranetowa Zakładu