Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska uczestniczką w projekcie National Academy of Public Administration w Waszyngtonie

27 marca 2024

Z wielką przyjemnością informujemy, że prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska została zakwalifikowana do międzynarodowego projektu National Development Planning in Global Public Policy Governance realizowanego przez National Academy of Public Administration w Waszyngtonie.
Pani Profesor podczas sympozjum przedstawi wyniki badań na temat strategicznego planowania rozwoju jako kreatywnego interwencjonizmu państwa w gospodarkę. Celem badań jest dokonanie prawnej charakterystyki ram instytucjonalnych strategicznego planowania w Polsce z uwzględnieniem kontekstu unijnego oraz wskazanie rezultatów planowania strategicznego ukierunkowanego na osiągnięcie celów rozwojowych w wybranych obszarach, w tym w obszarze elektromobilności i paliw alternatywnych. Wyniki badań opublikowane zostaną w specjalnym numerze Global Public Policy and Governance (Springer) zatytułowanym National Planning Processes: Linking Big Challenges to Public Administration and Governance.

Pani Profesor gratulujemy!