Pobyt badawczy mgr A. Hyli na University of California Davis School of Law

12 marca 2024

W dniach 26.02.2024 r. – 08.03.2024 r. mgr Aleksandra Hyla – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM powadziła badania na University of California Davis School of Law. Pani Magister Hyla przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Katarzyny Kokocińskiej w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego dotyczącą społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju na rynku kredytów konsumenckich.

Pobyt naukowy umożliwił Pani mgr Hyli możliwość konsultacji prowadzonych badań z prof. Shayak Sarkarem a także udział w Międzynarodowej Konferencji Konsumenckiej organizowanej przez Center for Consumer Law & Economic Justice University of California, Berkeley. Podczas tego dwudniowego wydarzenia doktorantka miała możliwość wymiany doświadczeń z naukowcami z całego świata.

Pobyt został zrealizowany w ramach programu UAM Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz dzięki uprzejmości naukowców z UC Davis oraz UC Berkeley.