Kierownik Laboratorium: 
Biuro Laboratorium:


pokój 119 A ul. Św Marcin 90
tel. (061) 829-4293
katkrym@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.30 – 15.30.

Pracownicy Laboratorium

PROFESOROWIE UCZELNI

DOKTORZY

DOKTORANCI

PRACOWNIK TECHNICZNY

PRACOWNICY EMERYTOWANI

prof. dr hab. Hubert Kołecki 

prof. dr hab. Mirosław Owoc

Badania naukowe prowadzone w Laboratorium
  • Entomologia sądowa oraz entomologia owadów nekrofilnych
  • Metody badania śladów kryminalistycznych
  • Kryminalistyczne badania pisma ręcznego
  • Ocena dowodów
  • Przestępczość wśród przedstawicieli zawodów prawniczych
  • Kryminalistyczna problematyka dowodu z opinii biegłego
Współpraca

Laboratorium współpracuje w zakresie entomologii sądowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Unite de Taphomomie Medico-Legale, University of Lille, France; Department of Ecology, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic; Katedra Ekologii i Biogeografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska; Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska).

Strona Intranetowa Laboratorium