mgr Jędrzej Wydra

jedrzej.wydra@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Laboratorium Kryminalistyki 

Dyżur

piątek, godz. 12:00 – 13:00, MS Teams