mgr Jędrzej Wydra

jedrzej.wydra@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Laboratorium Kryminalistyki 

Dyżur

czwartek, godz. 17:30 – 18:15, MS Teams