III Forum Administracji UAM

III Forum Administracji UAM

W dniach 16-17 lutego br. nasz Wydział był gospodarzem i współorganizatorem III Forum Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie dedykowane było pracownikom szeroko pojętej administracji, zarówno wydziałowej, jaki...

24 lutego 2023
Program NAWA – SPINAKER realizowany będzie na WPiA UAM

Program NAWA – SPINAKER realizowany będzie na WPiA UAM

Z przyjemnością informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła konkurs w Programie SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia. Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez...

25 maja 2022
Seria wydawnicza Peter Lang pod redakcją prof. B. Janusz-Pohl

Seria wydawnicza Peter Lang pod redakcją prof. B. Janusz-Pohl

Miło nam poinformować, że z początkiem 2022 r. Pani prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl objęła funkcję redaktora naukowego serii wydawniczej The Ius, Lex et Res Publica. Studies in Law,...

14 marca 2022
Międzynarodowy projekt JUST

Międzynarodowy projekt JUST

Dr Martyna Kusak z Zakładu Postępowania Karnego otrzymała grant „Improving the application of the presumption of innocence when applying electronic evidence” (INNOCENT) w konkursie JUST finansowanym przez Komisję Europejską....

10 marca 2022
Projekt Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Psychologii i Kognitywistyki po raz drugi Laureatem Konkursu projakościowego!

Projekt Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Psychologii i Kognitywistyki po raz drugi Laureatem Konkursu projakościowego!

Wkrótce na Wydziale ponownie odbędą się warsztaty z komunikacji w konflikcie i mediacji. Projekt pt. „Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów do wdrażania mediacji...

4 lutego 2022
Jubileuszowe wydanie „Adam Mickiewicz University Law Review”

Jubileuszowe wydanie „Adam Mickiewicz University Law Review”

W serii „Adam Mickiewicz University Law Review” ukazał się specjalny numer z okazji niedawnego jubileuszu 100-lecia Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych, która utworzona została jako jedna z osiemnastu...

2 lutego 2022
Wyróżnienie dla Prof. Marcina Orlickiego

Wyróżnienie dla Prof. Marcina Orlickiego

Z przyjemnością informujemy, że Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego został uhonorowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń odznaką „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”. Odznaczenie...

1 lutego 2022
Nagroda II stopnia w konkursie im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego

Nagroda II stopnia w konkursie im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego

Z przyjemnością informujemy, że praca habilitacyjna Pani prof. UAM dr hab. Katarzyny Leśkiewicz, pt. Prawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa, Lublin 2019 uzyskała nagrodę II stopnia w konkursie im....

14 grudnia 2021
Zjazd absolwentów WPiA – rocznik 1971

Zjazd absolwentów WPiA – rocznik 1971

W dniu 4 grudnia 2021 r. odbył się Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia ukończenia studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji rocznika 1971, współorganizowany przez Panią Profesor Bożenę Popowską....

7 grudnia 2021
Porozumienie o współpracy pomiędzy WPiA UAM w Poznaniu i PCM Oddział w Poznaniu

Porozumienie o współpracy pomiędzy WPiA UAM w Poznaniu i PCM Oddział w Poznaniu

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu i Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu w dniu 21 października 2021 r. podpisały porozumienie o współpracy w zakresie współdziałania w badaniu,...

21 października 2021