Zjazd absolwentów WPiA – rocznik 1971

7 grudnia 2021

W dniu 4 grudnia 2021 r. odbył się Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia ukończenia studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji rocznika 1971, współorganizowany przez Panią Profesor Bożenę Popowską.

Z okazji jubileuszu w Sali Senatu Collegium Maius miała miejsce uroczystość wręczenia Aktów Odnowienia Dyplomu przez Panią Prodziekan prof. UAM dr hab. Katarzynę Kokocińską.