Spotkanie Prezesa Zarządu Santander Factoring ze studentami

7 grudnia 2021

W dniu 1 grudnia 2021 roku ze studentami trzeciego roku kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie spotkał się Pan Roman Maciejewski – Prezes Zarządu Santander Factoring. Podczas zajęć zorganizowanych w ramach współpracy Wydziału Prawa i Administracji UAM z Santander Universidades studenci mieli okazję poznać praktyczne aspekty wykorzystania factoringu do finansowania działalności gospodarczej oraz dowiedzieć się jak wygląda specyfika pracy w podmiocie będącym liderem na rozpatrywanym rynku, co było szczególnie interesujące dla osób planujących karierę zawodową w branży finansowej. Pan Prezes Maciejewski nie tylko przedstawił mniej znane aspekty wykorzystania factoringu, takie jak finansowanie zobowiązań w ramach confirmingu (stanowiące interesujące uzupełnienie „klasycznego” wariantu skoncentrowanego na należnościach), ale także wpływ zmieniających się realiów gospodarczych na możliwości zastosowania prezentowanego źródła kapitału (w tym nowelizacji prawa podatkowego, postępującej cyfryzacji czy dynamicznego rozwoju cyberprzestępczości), dzieląc się z przyszłymi przedsiębiorcami i menadżerami swoją wiedzą z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Pan Prezes Maciejewski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym ukończył ekonomię oraz cybernetykę ekonomiczną i informatykę. Od ponad 20 lat jest związany z sektorem bankowości. Posiada rozległe doświadczenie w bankowości detalicznej i korporacyjnej zdobyte na najwyższych stanowiskach menedżerskich. Kieruje Santander Factoring od września 2018. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Santander Factoring, kierował Departamentem Bankowości Korporacyjnej, a także zarządzał bankowością międzynarodową oraz obszarem sprzedaży produktów bankowości biznesowej i korporacyjnej w Santander Bank Polska S.A.