V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ochrony praw człowieka: Prawo do rzetelnego procesu sądowego”

7 grudnia 2021

Serdecznie zapraszamy Państwa na V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne problemy ochrony praw człowieka: Prawo do rzetelnego procesu sądowego”.

 

Wydarzenie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej na platformie MS Teams 11 grudnia (sobota), godz. 11:00. Konferencja organizowana jest w ramach współpracy Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” i Zakładu Prawa Konstytucyjnego UAM w Poznaniu.

Mamy zaszczyt ogłosić, że tegoroczny wykład otwierający konferencję, zatytułowany „Niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziego” wygłosi prof. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ.

Motyw przewodni tegorocznej konferencji stanowić będzie prawo do rzetelnego procesu sądowego. Prawo to chronione jest w polskim porządku prawnym przez art. 45 Konstytucji RP, a w prawie międzynarodowym,wiążącym Polskę, przez: art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 47 Karty Praw Podstawowych UE.

Referaty przyjęte do wygłoszenia podczas konferencji mieszczą się w trzech obszarach:

  1. Gwarancje prawa do rzetelnego procesu sądowego,
  2. Zmiany w polskim sądownictwie a prawo do rzetelnego procesu sądowego, 
  3. Prawo do rzetelnego procesu sądowego w czasie pandemii COVID-19. 

Poniżej udostępniamy link z prośbą o rejestrację Państwa uczestnictwa w konferencji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKMAwcFW7icShETTkQAHkcr0EggFwxOimn3OXLCBw8gpitaA/viewform?fbclid=IwAR2T9Fr9YmYPPzI6R_c8OzxJijUvKKD0lm6Jbh4NUKZABohfyYJM2d8liHs