II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

7 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Prawo dla przedsiębiorców, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. Wydarzenie stanowi wspólne przedsięwzięcie Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jako temat przewodni konferencji wybrano wsparcie państwa na rzecz MŚPhttps://youtu.be/MkRcjQcFbQc

Pomoc państwa udzielana w celu niwelowania skutków kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19 stanowi obecnie niezwykle doniosłe zagadnienie.  Dlatego kolejna edycja konferencji poświęcona została problemowi „pomocy kryzysowej” oraz możliwości finasowania projektów w ramach „pomocy na rozwój” z Krajowego Planu Odbudowy, a także z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 r.

Celem Konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów w gronie naukowców, osób wykonujących różne zawody prawnicze, przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców z całej Polski, przedstawicieli instytucji zarządzających i monitorujących system wsparcia, jak również beneficjentów środków rozwojowych oraz podmiotów zaangażowanych we wsparcie przedsiębiorców w procesie uzyskiwania dofinansowania i rozliczania projektów UE.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia, w tym m.inaktualny program oraz regulamin, dostępne są na stronie: https://rzecznikmsp.gov.pl/prawo-dla-przedsiebiorcow/

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW