III Forum Administracji UAM

24 lutego 2023

W dniach 16-17 lutego br. nasz Wydział był gospodarzem i współorganizatorem III Forum Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie dedykowane było pracownikom szeroko pojętej administracji, zarówno wydziałowej, jaki i centralnej naszej Uczelni.  Cieszy fakt, iż wydarzeniu tym udział wzięło ponad 400 osób, reprezentujących ponad połowę wszystkich pracowników administracji zatrudnionych w UAM. Uczestniczyli oni w 10 prelekcjach i 30 warsztatach. Duże zainteresowanie tą inicjatywą potwierdza potrzebę tego rodzaju spotkań, służących rozwojowi naszej Uczelni. Ideą przyświecającą wydarzeniu było m.in. lepsze wzajemne poznanie się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pracowników uczelnianej administracji. Jak również stworzenie przestrzeni wzajemnego dialogu.