Spotkanie z doktor Magdaleną Piech, dyrektorką ds. regulacyjnych Allegro, w ramach warsztatów „Moderowanie treści na platformach internetowych – obowiązki i odpowiedzialność”

28 lutego 2023

25 lutego 2023r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM gościliśmy doktor Magdaleną Piech, Dyrektorkę ds. regulacyjnych Allegro. Ekspertka, w ramach zajęć „Moderowanie treści
na platformach internetowych – obowiązki i odpowiedzialność” omówiła kwestie fundamentów ram prawnych działalności pośredników internetowych oraz wprowadziła uczestników warsztatów w aktualne zmiany prawne. Słuchacze Uniwersytetu Otwartego dowiedzieli się jakie były kamienie milowe dla rozwoju internetowych platform handlowych, jak w Akcie o Usługach Cyfrowych definiowane jest pojęcie platformy internetowej czy usługi pośrednictwa, oraz czym różnią się poszczególne modele online marketplace. Ekspertka, odwołując się do swoich doświadczeń z praktyki, nakreśliła rolę jaką moderowanie treści odgrywa na platformach będących tzw. „rynkami elektronicznymi”, przedstawiła tzw. „ścieżkę sprzedażową” i obowiązki platform względem użytkowników w tym zakresie, a także omówiła ryzyka w działalności internetowych platform handlowych. Poruszono także temat przyszłości internetowych platform handlowych, a w szczególności zagadnienie ochrony konsumenta i rozwoju ram prawnych z tym związanych, w tym w zakresie wdrażania Aktu o Usługach Cyfrowych.
Spotkanie z ekspertką było doskonałą okazją do inspirującej dyskusji o prawach i obowiązkach użytkowników platform internetowych, o roli platform jako pośredników między sprzedawcami (przedsiębiorcami) a kupującymi (konsumentami), a także o wadach i zaletach płynących ze stosowania procedury notice and takedown oraz procedury notice and stay down.

Warsztaty „Moderowanie treści na platformach internetowych – obowiązki i odpowiedzialność” są elementem oferty dydaktyczno-badawczej Katedry Jean Monnet Digital Single Market and the free flow of information, działającej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Priorytetem Katedry jest upowszechnianie wiedzy na temat jednolitego rynku cyfrowego poprzez edukację na poziomie uniwersyteckim oraz wspieranie badań oscylujących wokół gospodarczych aspektów jednolitego rynku i swobodnego przepływu informacji z perspektywy praw człowieka. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.