O Katedrze

Przedmiotem badań i działań dydaktycznych w ramach Katedry Jean Monnet Digital Single Market and the Free Flow of Information [Jednolity Rynek Cyfrowy i Swobodny Przepływ Informacji] dig_INFlow jest analiza unijnego podejścia do przepływu informacji w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego i tworzenia bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie środowiska internetowego.

Projekt ten odpowiada na potrzebę podniesienia świadomości społeczeństwa na temat ram regulacyjnych dotyczących dostępu do informacji online i korzystania z nich w ramach transformacji cyfrowej.

Celem Katedry jest pogłębienie wiedzy na temat prawa i polityk dotyczących Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz jej propagowanie wśród uczestników i beneficjentów rynku, przede wszystkim poprzez nauczanie na poziomie uniwersyteckim oraz prowadzenie badań nad celami gospodarczymi jednolitego rynku i swobodą przepływu informacji w kontekście unijnych praw podstawowych.

 

prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Kierownik Katedry


Zespół Katedry

 


Oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna  Katedry Jean Monnet obejmuj 3 fakultety, 2 seminaria i 1 warsztat, kierowany do 80-100 studentów rocznie. Naszym celem jest poszerzenie oferty kształcenia dla polskich i zagranicznych studentów na wszystkich poziomach studiów:  licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Oferta wykracza poza kierunku prawo, administracja i prawo europejskie i obejmuje również interdyscyplinarne seminarium/warsztat dla doktorantów. Dodatkowe 2 warsztaty  o charakterze popularnonaukowym skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zainteresowanych członków społeczeństwa w ramach Uniwersytetu Otwartego.

  • Wykład na temat prawa jednolitego rynku cyfrowego i praw przedsiębiorców, twórców i użytkowników, z naciskiem na ramy działalności platform i narzędzia swobodnego przepływu informacji
  • Wykład na temat prawa i polityki konsumenckiej na jednolitym rynku cyfrowym
  • Wykład na temat prawa konkurencji i ram polityki konkurencji dla jednolitego rynku cyfrowego
  • Interdyscyplinarne warsztaty na temat dostępu i wykorzystania informacji oraz europejskich standardów integralności badań (dla doktorantów)
  • Seminarium licencjackie na temat prawa UE i swobodnego przepływu informacji
  • Seminarium młodych naukowców dla doktorantów i studentów ostatnich lat zwieńczone webinarium w zakresie transformacji cyfrowej
  • Otwarte dla publiczności warsztaty na temat odpowiedzialności za moderowanie treści na platformach z perspektywy prawa i polityk UE,
  • Warsztaty na temat rozwiązań „smart cities” w poznańskich liceach
Informacje o grancie Jean Monnet

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.

logo katedry oraz UE

Wszystkie informacje odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów. Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.