Porozumienie o współpracy pomiędzy WPiA UAM w Poznaniu i PCM Oddział w Poznaniu

21 października 2021

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu i Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu w dniu 21 października 2021 r. podpisały porozumienie o współpracy w zakresie współdziałania w badaniu, analizie i promocji prawnych zagadnień związanych z mediacją oraz innymi alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów.

Współpraca obejmować będzie m.in. wspieranie wzajemnych inicjatyw na rzecz promowania i popularyzowania idei mediacji w tym: działalność edukacyjną i naukową, programy stażowe oraz praktyki studenckie, organizację szkoleń, konferencji naukowych i innych form edukacji dotyczącej problematyki związanej z zakresem zadań Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

Podpisane porozumienie przez Pana Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka i Polskie Centrum Mediacji reprezentowane przez Panią Prezes Annę Warlich i Panią Wiceprezes Halinę Kuterebę jest efektem wcześniejszej współpracy stowarzyszenia z Panią prof. UAM dr hab. Joanną Muchą i dr. Piotrem Karlikiem przy realizacji projektów związanych z popularyzacją mediacji w polskiej rzeczywistości społecznej, organizacji konferencji, konsultacji prawnych przepisów mediacyjnych, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem naszych mediatorów ze studentami WPiA w zakresie mediacji.