Międzynarodowy projekt JUST

10 marca 2022

Dr Martyna Kusak z Zakładu Postępowania Karnego otrzymała grant „Improving the application of the presumption of innocence when applying electronic evidence” (INNOCENT) w konkursie JUST finansowanym przez Komisję Europejską. Oprócz UAM w skład konsorcjum weszły: Law and Internet Foundation z Bułgarii (lider), Human Rights House Zagreb z Chorwacji, Bratislava Policy Institute ze Słowacji, The CEELI Institute z Czech oraz Science and Research Centre of Koper ze Słowenii. Określonym przez Komisję Europejską celem projektu jest przygotowanie wybranych państw na wdrożenie unijnych mechanizmów gromadzenia i wymiany danych elektronicznych w postępowaniach karnych.  

Projekt jest kontynuacją badań zakończonych właśnie przez Panią Doktor w ramach grantu dotyczącego swobodnego przepływu dowodów elektronicznych w sprawach karnych w UE, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w którym udział wzięło 8 państw członkowskich.