Biuro Zakładu:


pokój nr 202, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
tel. (61) 829-4233
kpmiom@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Pracownicy Zakładu

PROFESOROWIE

PROFESOROWIE UCZELNI

DOKTORZY

DOKTORANCI

BYLI PRACOWNICY
prof. dr hab. Bohdan Winiarski (1884-1969)
prof. dr hab. Alfons Klafkowski (1912-1992)
prof. dr hab. Jan Sandorski(1940-2018)
prof. dr hab. Krzysztof Skubiszewski (1926-2010)
prof. dr hab. Jerzy Tyranowski (1942-2020)
prof. dr hab. Anna Michalska (1940-2001)
doc. dr hab. Bolesław Wiewióra (1926-1963)
dr Natalia Buchowska
dr Marcin Drobnik
dr Remigiusz Henczel
Dr Aleksander Kosicki

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Badania naukowe Zakładu koncentrują się na problematyce prawa międzynarodowego oraz prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej.

Obejmują one następujące szczegółowe dziedziny: podmiotowość międzynarodowa, uznanie międzynarodowe, odpowiedzialność międzynarodowa, prawo organizacji międzynarodowych, uniwersalne i regionalne standardy międzynarodowej ochrony praw człowieka, standardy prawne Rady Europy w dziedzinie praw człowieka i demokracji, standardy orzecznicze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, międzynarodowe i europejskie prawo socjalne, bezpieczeństwo międzynarodowe – standard uniwersalny i standardy regionalne, instytucje i organy organizacji międzynarodowych na przykładzie Unii Europejskiej, prawnomiędzynarodowa i europejska problematyka migracji.

Współpraca

Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu – udział w pracach Komisji Rady oraz w prowadzonych przez Radę szkoleniach.

Współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej.

Strona Intranetowa Zakładu