dr Paweł Kwiatkowski

pawel.kwiatkowski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych

Dyżur

czwartek 14.45 – 16.15 MS Teams