Udział doktora Filipa Balcerzaka w konferencji w Rotterdamie

12 grudnia 2023

23-24 listopada 2023 r. w Rotterdamie odbyła się konferencja “Is the world without investment arbitration, a world with(out) justice?”, w trakcie której pracownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych, dr Filip Balcerzak, wygłosił prelekcję na temat „Looking into crystal ball – current and future legal protection of renewable energy investments”.