Kierownik Zakładu
Biuro Zakładu:


pokój nr 202, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
tel. (61) 829-4233
kpkonst@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Pracownicy Zakładu
Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

W Zakładzie Prawa Konstytucyjnego prowadzone są badania dotyczące: państwa prawa, podziału władz, sądownictwa konstytucyjnego, źródeł prawa, tworzenia prawa, relacji między prawem polskim a unijnym, bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych, ochrony wolności i praw człowieka w szczególności: prewencyjnego monitoringu danych osobowych, prawa antydyskryminacyjnego, praw dziecka, praw człowieka w dziedzinie nauki, praw człowieka w związku ze Sztuczną Inteligencją, ochrony praw i wolności na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz wolności wypowiedzi.

Współpraca

Zakład Prawa Konstytucyjnego współpracuje z Czeskim Centrum Praw Człowieka i Demokracji oraz Uniwersytetami Eötvös Loránd (Węgry) i Comenius University w Bratysławie (Słowacja). Rezultatem tej współpracy jest biuletyn informacyjny The V4 Human Rights Review. Zakład Prawa Konstytucyjnego wraz z Kołem Naukowym Prawa Konstytucyjnego Pro publico bono organizują rokrocznie ogólnopolską konferencję „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”.

Strona Intranetowa Zakładu
Dodatkowa Strona Zakładu