Kierownik Zakładu: 
Biuro Zakładu:


pokój nr 317, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4213
kpr@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Badania dotyczą podstawowych zagadnień współczesnego prawa rolnego, uwzględniają one prawo krajowe, prawo unijne oraz międzynarodowe prawo rolnictwa, a także lokalne, regionalne i globalne uwarunkowania kształtowania polityki i prawa w obszarze gospodarki rolno-żywnościowej i środowiska. Badania pracowników Zakładu koncentrują się na teoretycznych podstawach rozwoju prawa rolnego, zagadnieniach wspólnej polityki rolnej i prawa rolnego Unii Europejskiej, w tym instrumentach polityki strukturalnej i dochodowej; administracji rolnictwa; szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jakości żywności oraz bezpieczeństwa żywnościowego. W ramach prawa krajowego – badania dotyczą gospodarki mieniem publicznym zwłaszcza rolnym i leśnym, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Współpraca

Urząd Marszałkowski, Izba Notarialna w Poznaniu; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona Intranetowa Zakładu