Konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem Dzierżawa, sprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych

11 stycznia 2022

Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska UAM serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej pod tytułem Dzierżawasprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych. Konferencja została przygotowana w ramach współpracy nauki z praktyką.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku od godz. 11.00 do 17.00 w formie zdalnej (on-line) na platformie Zoom. Pierwsza sesja koncentrować się będzie na prawnych zagadnieniach związanych z dzierżawą nieruchomości rolnych, w tym nabywaniu własności gruntów będących w posiadaniu zależnym. Poruszone zostanie także zagadnienie praw i obowiązków nabywców nieruchomości rolnych. W dalszej części zaprezentowana zostanie tematyka zgody KOWR na nabycie i zbycie nieruchomości rolnych. W ramach tej sesji odbędzie się także panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Sejmu, MRiRW, KOWRKrajowej Rady Izb Rolniczych i Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej. W drugiej części zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia związane z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym zakres zastosowania tego aktu prawnego, pojęcie rolnika indywidualnego, prawo pierwokupu i wykupu KOWR, nabywanie i zbywanie nieruchomości rolnych przez małżonków oraz konsekwencje na tym tle wynikłe z ustania małżeństwa, dziedziczenie nieruchomości rolnych i gospodarstw rolnych w świetle UKUR, sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prelegentami będą m.in. Dyrektor z KOWR oraz Naukowcy, Prawnicy Agraryści z wielu uczelni w Polsce. W załączeniu program konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji w formie zdalnej on-line i dyskusji dotyczącej szczególnie dzierżawy gruntów rolnych, tworzenia i powiększania gospodarstw rolnych przez młodych rolników oraz zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywany jest projekt nowelizacji UKUR, a jego główne założenia mają zostać zaprezentowane podczas konferencji.

W związku z tym, że konferencja miała odbyć się w formie hybrydowej w czasie Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA PREMIERY w Poznaniu (które jednak zostały odwołane z uwagi na COVID-19) oraz zdalnie na platformie Zoom, została przygotowana specjalna strona internetowa konferencji z rejestracją, link konferencja.tygodnik-rolniczy.pl

Po dokonaniu rejestracji otrzymacie Państwo link do konferencji. Podczas rejestracji nie trzeba podawać numeru telefonu. Można wpisać, np. 123456789. W przypadku podania numeru telefonu system wyśle sms z przypomnieniem o konferencji w dzień tego wydarzenia.

Organizatorem Konferencji ze strony Wydziału jest Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń