Konferencja Poznań Model United Nations 2022 na WPiA

12 stycznia 2022

Konferencja Poznań Model United Nations 2022 to organizowana z inicjatywy uczniów i uczennic II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu modelowa sesja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, która w dniach 7-9 stycznia 2022 r. zgromadziła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ponad 180 delegatów w wieku licealnym z całego świata. Uczniowie debatując o problemach o znaczeniu globalnym, uwrażliwiają się na bieżące wydarzenia na świecie, poszerzają swoje horyzonty, rozwijają umiejętności krytycznego myślenia oraz debatowania w języku angielskim. Uczestnicy dyskutują w jednym z jedenastu możliwych komitetów, takich jak: Rada Bezpieczeństwa, Światowa Organizacja Zdrowia czy też Rada Praw Człowieka, poznając dyplomację i zasady działania demokracji w praktyce.

 

Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby zarówno struktura, jak i schemat spotkań jak najwierniej oddawały atmosferę faktycznych zgromadzeń organów ONZ. Wymagające tematy debat dotyczące: kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, możliwości wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, kryptowalut czy symulacja szczytu klimatycznego COP 2030 skłaniają młodzież nie tylko do aktywnych rozważań na tematy o znaczeniu światowym, ale także budują aktywną postawę obywatelską i rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz argumentacji. Motto tej inicjatywy wyraża się w sentencji: „naszym celem jest pokazanie, że rozmowa o globalnych problemach XXI wieku może być pożyteczna i ciekawa w każdym wieku”. Wydarzenie jest organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu i przy wsparciu Wydziału. Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania, Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, Wielkopolski Kurator Oświaty, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestników Konferencji powitała w imieniu władz Wydziału Pani Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej – Pani dr Martyna Kusak. Wykład inauguracyjny nawiązujący do tematyki wydarzenia nt. problematyki „Business and Human Rights” wygłosiła Pani dr Agata Hauser z Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych.