Publikacja w prestiżowej serii Law and Philosophy Library pod redakcją dr. Macieja Dybowskiego z Zakładu Teorii i Filozofii Prawa i dr. Vereny Klappstein z Uniwersytetu w Passau

7 stycznia 2022

Pod redakcją dr. Macieja Dybowskiego z Zakładu Teorii i Filozofii Prawa i dr. Vereny Klappstein z Uniwersytetu w Passau ukazała się w prestiżowej serii Law and Philosophy Library, vol. 138 praca zbiorowa pt. „Theory of Legal Evidence – Evidence in Legal Theory”. Książka porusza teoretyczne problemy dotyczące dowodów w prawie. Dokonano w niej przeglądu wybranych teoretycznych ról, jakie odgrywa pojęcie dowodu oraz poddano analizie ich relacje i wzajemne powiązania. Treść książki podzielona jest na trzy części: (1) dowody w epistemologii i filozofii nauki, która koncentruje się na metodologiach dowodowych i problemie dowodu w naukach prawnych; (2) dowody w teorii prawa i filozofii prawa, gdzie szczególną uwagę zwraca się na wzajemne oddziaływanie między dowodami, rozumowaniem prawnym i mocą wiążącą takiego rozumowania; oraz (3) dowód w postępowaniu dowodowym, w którym badane są problemy teoretyczne dotyczące świadków, opinii biegłych, wyjaśnień oskarżonego, dowodów statystycznych oraz dowodów neuronaukowych. W gronie 13 autorów znaleźli się przedstawiciele WPiA: mgr Weronika Dzięgielewska z tekstem pt. Why Are We Bound by Evidence? On The Normative Stance of Legal Proof oraz dr Maciej Dybowski z tekstem pt. A Good Enough (Meta) Theory of Evidence in Law: An Inferentialist Account.