Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla Pani Profesor Anny Musiały

5 stycznia 2022

Minister Edukacji i Nauki, w trybie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, podjął decyzję o przyznaniu nagród z inicjatywy własnej. 

Nagrodą  Ministra Edukacji i Nauki w 2021 r. za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej z naszego Uniwersytetu została uhonorowana Pani prof. dr hab. Anna Musiala.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!