Informacja o konferencji prawników agrarystów w Obrzycku k. Poznania (11 – 13 czerwca br.)

18 czerwca 2024

W dniach 11 – 13 czerwca w Ośrodku Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odbyła się konferencja naukowa:

Wspólna Polityka Rolna 2023-2027. Wyzwania dla prawodawcy, praktyki oraz nauki prawa rolnego

Przypadająca w bieżącym roku 20. rocznica objęcia polskiego rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej stanowiła doskonałą okazję, by – nie zapominając o przeszłości – spojrzeć na aktualne wyzwania WPR. Dlatego cel konferencji stanowiła wymiana  poglądów oraz debata nad podstawowymi problemami  związanymi ze współczesną regulacją rolnictwa w kontekście tych wyzwań. Taka debata, w warunkach kwestionowania i redefiniowania założeń tzw. Zielonego Ładu oraz poszukiwania nowych rozwiązań, była i jest potrzebna.

W pierwszej części konferencji odbyła się uroczystość poświęcona jubileuszowi prof.  dra hab. Aleksandra Lichorowicza z okazji 85. rocznicy urodzin. Profesor należy do grona najwybitniejszych polskich agrarystów o międzynarodowym autorytecie. W bardzo licznych publikacjach prezentował koncepcje dotyczące między innymi kształtowania ustroju rolnego oraz obrotu nieruchomościami rolnymi i gospodarki ziemią. Merytoryczne obrady obejmowały trzy powiązane ze sobą sesje tematyczne:  „Wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej” (I), „Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i gospodarowaniem w  rolnictwie” (II) oraz „Wyzwania związane z obrotem nieruchomościami rolnymi i gospodarką ziemią” (III).  Opracowane na bazie referatów artykuły będą publikowane w czasopiśmie naukowym „Przegląd Prawa Rolnego” (2024 nr 1 i 2), cieszącym się międzynarodowym uznaniem.

Program konferencji

Partnerzy i sponsorzy