Biuro Zakładu:


pokój nr 317, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4213,
kppips@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Prawo socjalne, w szczególności prawo opieki długoterminowej i zdrowotnej, prawo zatrudnienia, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, regulacja działalności firm audytorskich, stosunek służbowy sędziów, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, teoria prawa pracy, aksjologia prawa pracy, autonomiczne źródła prawa pracy, partnerstwo społeczne w zakładach pracy, pracownicze prawa człowieka, godność pracy, wolności związkowe, praca wykonywana za pośrednictwem platform internetowych.

Współpraca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik (Monachium), Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht (ineges) Frankfurt/M., Państwowa Inspekcja Pracy, PGE S.A., European Working Group on Labour Law.

Strona Intranetowa Zakładu